REPARACIONS – REPARACIONES

La reparació del seu equip no té per que ser costosa, confiï en un tècnic de confiança, el qual, canviarà en el cas que sigui necessari, les parts imprescindibles per al perfecte funcionament del seu equip, ajustant els temps de reparació i donant un informe complet dels treballs realitzats.

 
 
 

La reparación de su equipo no tiene por que ser costosa, confíe en un técnico de confianza, el cual, cambiará en el caso que sea necesario, las partes imprescindibles para el perfecto funcionamiento de su equipo, ajustando los tiempos de reparación y dando un informe completo de los trabajos realizados.

 
 
 
 

Recuperación de carga refrigerante gas R-22