INSTAL·LACIONS – INSTALACIONES

Deixi’s assessorar per trobar la millor solució, a l’hora de realitzar la instal·lació d’un equip. Instal·lacions de qualitat, cuidant els detalls i integrant l’equip a l’espai, sempre seguint estrictament les normes energètiques, retirant l’equip antic si és el cas, i encarregant-nos del seu reciclatge.

 

Déjese asesorar para encontrar la mejor solución, a la hora de realizar la instalación de un equipo. Instalaciones de calidad, cuidando los detalles e integrando el equipo al espacio, siempre siguiendo estrictamente las normas energéticas, retirando el equipo antiguo si se requiere, y encargándonos de su reciclaje.

 

Cubrimiento en aluminio de aislamiento exterior.

 

Instalaciones tipo “conductos” perfectamente integradas.

 

Montaje de splits en lugares reducidos.